32
POMAIKAI ka mea i kalaia kona hala, I uhiia hoi koua hewa.
Pomaikai ke kanaka, maluna ona ka hoili ole ia o ka hewa e Iehova. Iloko hoi o kona uhane aohe hookamani.
 
I ko'u mumule ana ua elemakule ae la kuu mau iwi, I kuu auwe ana a po ka la.
No ka mea, i ke ao a me ka po, kaumaha mai la kou lima maluna iho o'u: Ua hooliloia ko'u ma-u ana i maloo o ka makalii. Sila.
Ua hai aku au i ko'u hewa ia oe; Aole au i huna i ko'u lawehala ana. I iho la an, E hai aku au i ko'u hala ia Iehova; A ua kala mai oe i ka hewa o ka'u lawehala ana. Sila.
No ia mea, e pule aku ia oe na haipule i ka wa e loaa ai oe; Oiaio, i ke kahe aua o na wai nui, aole ia e kokoke ia ia.
O oe no kuu wahi e pee ai; E hoopakele no oe ia'u i ka popilikia: E hoopuni no oe ia'u me na mele no ke ola. Sila.
 
E ao aku au ia oe, a hoike ia oe i kou ala e hele ai; E alakai au ia oe me ko'u maka.
Mai hoohalike oukou me ka lio a me ka hoki, na mea ike ole; E pono ke kaohiia kona waha me ka haowaha, a me ke kaula waha, o hele kokoke ia ia oe.
10 E nui auanei ka ehaeha o ka mea hewa; Aka, o ka mea hilinai ia Iehova. e hoopuniia no ia me ke aloha.
11 E olioli ia Iehova, a e hauoli, e ka poe pono: E hooho no ka hauoli, e ka poe a pau i kupono ka naau.