40
U A kali ahonui aku la au ia Iehova, A maliu mai ia me ka hoolohe i ko'u hea ana.
Ua lawe mai oia ia'u mai loko mai o ka lua weliweli, Mai loko mai o ka lepo poho, A ua hooku i ko'u mau kapuwai maluna o ka pohaku, A ua hooku pono oia i kuu hele ana.
Ua haawi mai oia i ka mele hou iloko o kuu waha, I ka hoolea i ko kakou Akua: E ike auanei na mea he nui, a e weliweli hoi, A e hilinai aku hoi ia Iehova.
 
Pomaikai ke kanaka i hoolilo ia Iehova i mea e hilinai ai nona: Aole hoi i mahalo i ka poe haaheo, Aole hoi i ka poe kapae ma ka wahahee.
He nui na mea kupaianaha au i hana'i, e Iehova kuu Akua, A me ou manao ia makou; Aole ia e helu pololei ia'ku ia oe: Ina makemake au e hai heluhelu aku, Ua nui loa ia, aole e pau i ka heluia.
 
O ka mohai a me ka alana kau i makemake ole ai; O ko'u mau pepeiao kau i hoohakahaka mai ai; O ka mohalkuni a me ka mohailawehala kau i kauoha ole mai ai.
Alaila i aku la au, Eia, ke hele mai nei au; Ma ka buke palapala i kakauia'i no'u,
Ke hauoli nei au i ka hana aku i kou makemake, e ko'u Akua: Oiaio, o kou kanawai hoi eia iloko o ko'u naau.
 
Ua hai aku au i ka pono i ke anaina nui: Eia hoi, aole au i hoopaa i kuu mau lehelehe, E Iehova, ua ike no hoi oe.
10 Aole au i huna i kou pono iloko o ko'u naau; Ua hai aku no hoi au i kou oiaio a me kou ola: Aole au i huna i kou lokomaikai, a me kou oiaio, i ke anaina nui.
 
11 Mai aua mai oe i kou aloha ia'u, e Iehova; E hoomalu mau mai kou lokomaikai me kou oiaio ia'u.
12 No ka mea, ua hoopuni mai ia'u na mea ino, aole e pau i ka heluia: Ua lalau mai ko'u mau hewa ia'u, Aole hiki ia'u ke nana iluna: Ua oi aku lakou mamua o na lauoho o kuu poo: Nolaila i haalele ai ko'u naau ia'u.
 
13 E oluolu hoi oe, e Iehova, e hoola ia'u: E wiki mai, e Iehova, e kokua mai ia'u.
14 E hoohilahilaia, a e hoka pu ka poe imi mai i ko'u uhane e hoomake mai ia; E kipakuia'ku i hope ka poe i makemake e poino au.
15 E hooneoneoia hoi lakou i uku no ka hilahila o lakou, Ka poe i olelo mai ia'u, Aia la, aia la!
16 E hauoli aku a e olioli no hoi ia oe, Na mea a pau i imi aku ia oe: A e olelo mau ka poe makemake i kou ola, E hoonaniia'ku o Iehova.
17 Aka, ua haahaa au a me ka nele; Hoomanao mai no nae ka Haku ia'u: O oe no ko'u kokua a me ko'u Hoola; Mai hookaulua iki oe, e ko'u Akua.