41
POMAIKAI ke kanaka i manao i ka popilikia: E hoakea mai o Iehova ia ia i ka wa ino.
E hoomalu mai o Iehova a e hoomau i kona ola; A e hoopomaikaiia no ia maluna o ka honua; Aole hoi oe e haawi ia ia i ka makemake o kona poe enemi.
E hooikaika mai no hoi o Iehova ia ia maluna o kahi moe e nawaliwali ai: E pau no hoi ia oe kona moena i ka koomakaukauia i kona mai ana.
 
I aku la au, E Iehova, e aloha mai ia'u; E hoola i kuu uhane, no ka mea, ua hana hewa aku au ia oe.
Ke olelo hewa nei ko'u poe enemi no'u; Ahea la e make ia, a e lilo kona inoa?
Ina i hele mai ia e ike mai, Ua olelo no ia ma ka lapuwale; Houluulu hoi kona naau i ka hewa nona iho; A puka ia iwaho, hai aku la no ia.
Hawanawana ku e pu mai ia'u na mea a pau i inaina mai ia'u; Kukakuka ku e mai lakou i ka hewa no'u.
He mea ino ka i pili loa ia ia: A ke moe ia ia, aole e ala hou ae.
Oiaio, o ko'u hoaaloha a'u i hilinai aku ai, Ka mea i ai i ka'u berena, Oia ka i hapai ku e i kona kuekue wawae ia'u.
 
10 Aka, e aloha mai oe, e Iehova, ia'u; E hooku hou ia'u iluna e uku aku au ia lakou.
11 Ma keia mea i ike ai au i kou lokomaikai ana mai ia'u: No ka mea, aole i hooho olioli ko'u enemi maluna o'u.
12 A owau nei la, ke hooku paa nei oe ia'u i ko'u pono, Ke hoonoho mau ia'u imua o ko'u alo.
 
13 E hoomaikai mau ia'ku o Iehova ke Akua o Iseraela, Mai ke ao kumu ole, a i ke ao pau ole. Amene, Amene.