52
NO ke aha la e hoonui ai oe ma ka hewa, e ke kanaka ikaika? E mau loa ana no ka lokomaikai o ke Akua.
Ua hoomakaukau kou alelo i na mea hewa; Me he pahi umiumi la, e hana malu ana.
Makemake no oe i ka ino, aole i ka maikai; A i ka hoopunipuni ana hoi, aole i ka olelo i ka pono. Sila.
Makemake no oe i na olelo a pau e pau ai, E ke alelo kumakaia.
 
E hoohiolo mai no hoi ke Akua ia oe a mau loa, E kiola aku oia ia oe, a kaili aku mai loko aku o kou wahi i noho ai, A e uhuki ae hoi oia ia oe mailoko ae o ka aina o ka poe ola. Sila.
E ike no hoi ka poe pono, a e weliweli, A e akaaka lakou ia ia.
Aia hoi, oia ke kanaka i lawe ole i ke Akua i ikaika nona; Aka, ua hilinai i ka nui o kona waiwai iho, A ua hooikaika ia ia iho iloko o kona hewa.
 
Aka, he mea like au me ka laauoliva uliuli iloko a ka hale o ke Akua; E hilinai mau aku wau i ke aloha o ke Akua a mau loa aku.
E hoolea mau loa aku au ia oe, No ka mea, nau no ia i hana; E hilinai hoi au i kou inoa; No ka mea, he pono ia imua o kou poe haipule.