51
E ALOHA mai oe ia'u, e ke Akua, e like me kou lokomaikai; Mamuli o ka nui loa o kou aloha e hoopau i ko'u mau hala.
E holoi lea mai ia'u i pau kuu hewa; A e hoomaemae mai hoi ia'u i ko'u lawehala ana.
No ka mea, ke hoike aku nei au i ko'u mau hala; Mau no hoi ko'u hewa imua o kuu alo.
O oe, oe wale no ka'u i lawehala ai, A i hana hewa hoi imua o kou mau maka: I pono oe i kau olelo ana, I hemolele hoi i kuu hoahewa ana mai.
 
Eia hoi, ua hanaia au maloko o ka hewa; Maloko o ka lawehala ana i hapai ai ko'u makuwahine ia'u.
Eia hoi, makemake oe i oiaio ko loko; A maloko o na wahi nalo e hoikeike mai oe ia'u i ka naauao.
E huikala mai oe ia'u me ka husopa, a e maemae no wau: E holoi mai ia'u, a e oi aku kuu keokeo i ko ka hau.
E haawi mai e lohe au i ka hauoli a me ka olioli; I hauoli hoi na iwi au i uhaki mai ai.
E huna oe i kou maka i ko'u mau lawehala ana, A e hoopau i ko'u mau hewa a pau.
 
10 E haawi mai i naau maemae no'u, e ke Akua; E hana hou mai hoi i uhane kupono iloko o'u.
11 Mai kiola ae oe ia'u mai kou alo ae; Aole hoi e lawe aku i kou Uhane Hemolele mai o'u aku nei.
12 E hoihoi mai ia'u i ka hauoli no kou ola; A e kokua mai ia'u me kou Uhane lokomaikai.
13 Alaila, e ao aku au i na lawehala i kou mau aoao; A e hoohuliia na kanaka hewa ia oe.
 
14 E hoopakele ae ia'u i na koko, e ke Akua, e ko'u Akua e ola'i; A e himeni leo nui aku au i kou pono.
15 E ka Haku, e wehe mai oe i ko'u lebelehe; A e hoike aku ko'u waha i kou hoolea.
16 No ka mea, aole oe i makemake i ka alana; Alaila, e haawi aku no wau ia; Aole oe i oluolu mai i na mohaikuni.
17 O na mohai no ke Akua oia ka uhane mihi: O ka naau mihi me ka pepe, o kau ia, e ke Akua e hoowahawaha ole ai.
 
18 E hana maikai mai oe ia Ziona i kou lokomaikai: E kukulu hoi oe i na pa o Ierusalema.
19 Alaila, e oluolu mai oe i na mohai o ka pono, I na mohaikuni, na mohaikuni okoa hoi; Alaila e kaumaha aku lakou i na bipi maluna o kou kuahu.