61
E HOOLOHE mai, e ke Akua, i ko'u kahea ana; E maliu pono mai i ka'u pule.
Mai ka welau o ka honua e kahea aku ai au ia oe, I ka paumako o ko'u naau; E alakai oe ia'u i ka pohaku kiekie maluna o'u.
No ka mea, ua lilo mai oe i paku no'u; He halekaua paa imua o ka enemi.
E noho wau maloko o kou halelewa a mau loa: E kanaho au ma ka hoomalu ana o kou mau eheu. Sila.
 
No ka mea, ua lohe oe, e ke Akua, i ka'u mau mea i hoohiki ai: Ua haawi mai hoi oe ia'u i ka hooilina o ka poe weliweli i kou inoa.
E hooloihi no oe i na la o ke alii: A i kona mau makahiki ia hanauna aku ia hanauna aku.
E noho ia imua o ke Akua a mau loa; E hoomakaukau mai oe i ke aloha a me ka oiaio, e ola'i ia.
Pela, e himeni mau loa aku au i kou inoa, E hooko aku i kela la i keia la i ka'u mau mea i berita ai.