62
OIAIO, ke hilinai nei ko'u uhane i ke Akua; Nona mai no hoi ke ola no'u.
Oia wale no ko'u pohaku a me kuu ola; Oia ko'u wahi e malu ai, aole au e nauweuwe nui.
Pehea la ka loihi o ko oukou kukakuka hewa ku e i ke kanaka? E lukuia auanei oukou a pau, Me he pa hina la, me ka pa haalulu.
Oiaio, ua ohumu lakou e kiola iho ia ia mai kona pono iho; Hauoli lakou i ka wahahee; Hoomaikai hoi lakou me ko lakou waha, Aka, maloko, ua hoino wale lakou. Sila.
 
E kuu uhane, e hilinai aku oe i ke Akua wale no; No ka mea, nona mai ka'u mea e kali nei.
Oia wale no ko'u pohaku a me kuu ola; Oia hoi ko'u wahi e malu ai, aole au e kulanalana.
Iloko o ke Akua ko'u ola a me ko'u nani: O ko'u pohaku paa, a o ko'u wahi malu, aia no i ke Akua.
E hilinai aku ia ia i na manawa a pau, e na kanaka; E ninini aku i ko oukou naau imua ona: O ke Akua kahi e malu ai no kakou. Sila.
 
Oiaio, he mea lapuwale na makaainana, He mea oiaio ole na kanaka koikoi; Aia waihoia ma ka mea kaupaona, Pau pu lakou i ka mama, aole ka ha.
10 Mai noho a hilinai i ka hooluhihewa ana: Mai noho a laua lapuwale ko oukou manao ma ka lawe wale ana. I ka wa e mahuahua ai ka waiwai, mai paulele ko oukou naau ilaila.
 
11 Hookahi olelo ana a ke Akua; Elua ko'u hoolohe ana i keia, no ke Akua ka mana.
12 Nou no hoi, e ka Haku, e aloha mai; No ka mea, ua uku mai oe i kela kanaka i keia kanaka, e like me kana hana.