63
E KE Akua, o oe no ko'u Akua, e imi koke no au ia oe; Ke makewai nei no hoi ko'u uhane nou, Ke iini nei ko'u kino ia oe i ka aina maloo, Me ka makewai, ma kahi wai ole;
I ike au i kou mana a me kou nani, Me a'u i ike ai ia oe maloko o kahi hoano.
No ka mea, ua oi aku ka pono o kou lokomaikai mamua o ke ola nei, E hoolea aku ko'u mau lehelehe ia oe.
Pela e hoomaikai aku ai au ia oe i ko'u ola nei; I kou inoa, e hapai ai au i ko'u mau lima.
E maona auanei ko'u uhane me he mea la he ono loa a me ka momona; Me na lehelehe olioli e hoolea aku ai ko'u waha;
 
I ko'u hoomanao ana ia oe ma kuu wahi moe, Me ka manaonao ia oe i na wati o ka po.
No ka mea, ua lilo oe i kokua no'u; Nolaila, ma ka malu o kou mau eheu, e hauoli aku ai au.
Ke hahai ikaika nei ko'u uhane mamuli ou; Ke kokua paa mai nei kou lima akau ia'u.
 
Aka, o ka poe imi mai i kuu uhane e pepehi mai, E komo lakou i ko lalo mau wahi o ka honua.
10 E haule lakou i ka pahikaua; E lilo lakou i waiwai kaili no na alopeke.
11 Aka, e olioli ke alii ike Akua; E hauoli hoi na mea a pau i hoohiki ma o na la, Aka, e hoopaaia ka waha o ka poe olelo wahahee.