64
E HOOLOHE mai, e ke Akua, i ko'u leo, i ka'u kamailio ana'ku: E hoomalu i kuu ola nei, i ka makau ana i ka enemi.
E huna mai ia'u mai ka ohumu malu ana o ka poe hewa; Mai ka hoohaunaele ana hoi o ka poe lawehala:
Ka poe i hookala i ko lakou alelo me he pahikaua la; A i lena no hoi ko lakou mau pua, he mau olelo awahia;
I pana malu lakou i ka mea pono: Pana wawe no hoi lakou ia ia, aole hoi makau.
Hooikaika lakou ia lakou iho ma ka mea ino; Kukakuka lakou e waiho malu i na pahele; Olelo no hoi lakou, Owai la na mea e ike ia lakou?
Imi no hoi lakou i na mea hewa; Huli lakou me ka imi ikaika: O ka manao a me ka naau o lakou he hohonu ia.
 
Aka, e paua mai no ke Akua ia lakou me ka pua; E hiki wawe no ko lakou ku ana.
Pela e hoohaule iho lakou i ko lakou alelo maluna o lakou iho; E holo aku no hoi ka poe a pau i ike ia lakou.
E pau no hoi na kanaka i ka makau, A e hai aku i ka hana a ke Akua; No ka mea, e noonoo naauao lakou i kana hana ana.
10 E olioli ka mea pono ia Iehova, a e hilinai hoi ia ia; A e hauoli no hoi ka poe naau kupono a pau.