66
E HOOKANI olioli i ke Akua, e na aina a pau:
E himeni aku i ka nani o kona inoa: E hoolilo i ka hoolea nona i mea nani.
E olelo aku i ke Akua, Nani kou kupaianaha i kau hana aua! No ka nui o kou mana e hoolohe ai kou mau enemi ia oe.
E pau ka honua i ka hoomana aku ia oe, me ke mele aku ia oe; E himeni aku lakou i kou inoa. Sila.
 
E hele mai oukou e ike i na hana a ke Akua; He kupaianaha ia i kana hana ana no na keiki a kanaka.
Hoolilo mai la oia i ke kai i aina maloo: Hele wawae ae la lakou iwaena o ka muliwai: Malaila kakou i hauoli aku ai ia ia.
Ma kona mana ua hoomalu mau loa oia; Ke nana mai nei kona mau maka i na lahuikanaka: Aole e hookiekie ae ka poe kipikipi. Sila.
 
E hoomaikai i ko kakou Akua, e na kanaka, E hooloheia'ku ka leo o ka hoolea nona:
Ka mea i hoomau i ko kakou uhane ma ke ola nei; Aole i kuu mai e kapeke ko kakou mau wawae.
10 No ka mea, ua hoao mai oe, e ke Akua, ia makou; Ua hoao mai oe ia makou me he kala la i hoaoia.
11 Ua hookomo oe ia makou i ka upena; Ua waiho mai oe i ka mea kaumaha ma ko makou mau puhaka.
12 Ua haawi mai oe, e hooholo na kanaka maluna o ko makou mau poo: Hele ae la makou iwaena o ke ahi a me ka wai: Aka, ua lawe mai oe ia makou ma kahi waiwai.
13 E hele au iloko o kou hale me na mohaikuni: E hooko aku au nou i ka'u mau mea i hoohiki aku ai,
14 Ka mea a ko'u mau lehelehe i hoopuka aku ai; A me ko'u waha i olelo ai i kuu popilikia ana.
15 E kaumaha aku au nou i na mohaikuni momona, Me ka mea ala o na hipa kane; E alana aku au i na bipi me na kao. Sila.
 
16 E hele mai e hoolohe, e ka poe a pau i weliweli i ke Akua, A e hai aku au i ka mea ana i hana mai ai no kuu uhane.
17 Ua kahea aku au ia ia me kuu waha, A ua hapaiia'ku hoi ia e ko'u alelo.
18 Ina malama au i ka hewa ma ko'u naau, Aole e hoolohe mai ka Haku ia'u:
19 Aka, ua hoolohe io mai no ke Akua; Ua maliu mai i ka leo o ka'u pule.
20 E hoomaikaiia'ku ke Akua, Ka mea i hookapae ole i ka'u pule, A me kona aloha, mai o'u aku nei.