67
E ALOHA mai ke Akua ia makou, A e hoomaikai mai hoi ia makou; A e hoomalamalama mai kona maka ia makou; Sila.
I ikeia kou aoao ma ka honua, A me kou hoola ana ma na lahuikanaka a pau.
E hoolea aku na kanaka ia oe, e ke Akua; E pau hoi na kanaka i ka hoolea aku ia oe,
E hauoli na lahuikanaka, a e oli no ka olioli: No ka mea e hooponopono oe i na kanaka ma ka pololei, A ma ka honua e alakai ai oe ia lakou. Sila.
E hoolea aku na kanaka ia oe, e ke Akua; E pau na kanaka i ka hoolea aku ia oe.
Alaila e haawi mai ka honua i kona hua; A e hoomaikai mai ke Akua ko kakou Akua ia kakou.
E hoomaikai mai ke Akua ia kakou; A e makau aku ia ia na welelau a pau o ka honua.