68
E KU iluna ke Akua, e hooauhee liilii i kona mau enemi: E auhee hoi imua ona ka poe i hoowahawaha ia ia.
Me he uahi la i puhiia'ku, pela e hoopuehu ai oe ia lakou; Me ka pilali i hehee ai imua o ke ahi, Pela e make ai ka poe hewa imua o ke Akua.
Aka, e olioli ka poe pono, e hauoli hoi imua o ke Akua; Oiaio, e hauoli loa lakou.
E himeni aku oukou i ke Akua; E hoolea aku hoi i kona inoa: E hapai aku hoi i ka mea holokaa maluna o na lani, Ma koua inoa, o IA, a e hauoli imua ona.
 
O ka Makua no ka poe makua ole, O ka Lunakanawai no na wahinekanemake, Oia ke Akua i kona wahi hoano e noho ai.
Ua hoonoho ke Akua i na mea mehameha iloko o na ohana; O ka poe i paa i na kaula hao, kana i hoopuka mai nei; Aka, e noho no ka poe kipikipi ma kahi panoa.
 
E ke Akua, i kou hele ana imua o kou poe kanaka, I kou eu ana'e iwaena o ka waonahele; Sila.
Haalulu ae la ka honua, Hookulukulu mai la ka lani, ma ke alo o ke Akua: O Sinai hoi kekahi ma ke alo o ke Akua, ke Akua o Iseraela.
Hoohelelei iho la oe, e ke Akua, i ka ua nui, I hoomau ai oe i kou hooilina i kona nawaliwali ana.
10 Malaila i noho ai kou ekalesia; No kou maikai, e ke Akua, ua hoomakaukau oe no ka poe ilihune.
 
11 Haawi mai la ka Haku i ka olelo; He lehulehu loa ka poe i hoolaha.
12 O na'lii o na poe kaua ua auhee wawe lakou: A o ka mea i noho ma ka hale ua puunaue no ia i ka waiwai pio.
13 A i moe ae oukou mawaena o na ipuhao, E like auanei oukou me na eheu o ka manu ku i paapu i ke kala; A me kona mau hulu, i ke gula lenalena.
14 I ka wa i hoopuehu ai ka Mea mana loa i na'lii iloko ona, Ua like ia me ka hau ma Salemona;
 
15 O ka mauna o ke Akua, ka mauna Basana: He mauna kiekie, ka mauna Basana.
16 O ke aha la ka oukou mea e kiei malu ai, e na maunakiekie? Eia ka mauna a ke Akua i makemake ai e noho, Oiaio, e noho mau loa o Iehova ma neia.
17 O na kaa o ke Akua elua umi tausani i papaluaia; O ka Haku ka iwaena o lakou, Pela ma Sinai, a ma kahi hoano.
18 Ua pii ae oe iluna, ua lawe pio oe i ke pio ana; Ua loaa no ia oe na haawina no na kanaka, Oia, no ka poe kipikipi kekahi i noho pu mai ai ke Akua ka Haku.
 
19 E hoomaikaiia'ku ka Haku, ka mea i hooili ukana maluna o kakou i kela la i keia la, O ko kakou Akua e ola'i. Sila.
20 O ko kakou Akua, oia ke Akua e ola'i; A no Iehova ka Haku ka puka ana ae no ka make.
21 E hana pepe ke Akua i ke poo o kona poe enemi, A me ka pua lauoho o ka mea e hele ana'e ma kona mau hewa.
22 I mai la ke Akua, Mai Basana mai e alakai hou mai au; E hoihoi mai no hoi au mailoko mai o na hohonu o ke kai.
23 I komo kou kapuwai iloko o ke koko o na enemi, A me ke alelo o kau mau ilio iloko o ia mea no.
 
24 Ua ike lakou i kou hele ana, e ke Akua, Na hele ana o ko'u Akua, kuu Alii, ma kahi hoano.
25 Ua hele mua ae ka poe mele himeni, A mahope iho ka poe hookanikani i na kaula: A iwaena na kaikamahine e hookani timerela ana.
26 E hoomaikai aku oukou i ke Akua iloko o na auaina, A i ka Haku mai ke kumuwai o ka Iseraela.
27 Malaila o Beniamina ka mea uuku, o ko lakou alii kekahi, Na'lii o Iuda, ko lakou poe ahaolelo, Na'lii o Zebuluna, a me na'lii o Napetali.
 
28 Ua kauoha mai kou Akua i kou ikaika: E hookupaa mai, e ke Akua, i ka mea au i hana'i no makou.
29 No kou luakini ma Ierusalema, E lawe ai na'lii i na makana ia oe.
30 E papa mai oe i ka holoholona o na ohe, Ke anaina o na mea ikaika, iwaena o na bipi o na lahuikanaka; A hoohaahaa iho kela keia ia ia iho me na apana kala: E hooauhee liilii oe i na kanaka puni kaua.
31 E hele mai na luna mailoko mai o Aigupita; E kikoo wawe aku o Aitiopa i kona mau lima i ke Akua.
 
32 E oli aku i ke Akua, e na aupuni o ka honua, E himeni hoomaikai aku oukou i ka Haku; Sila.
33 I ka mea e holokaa ana ma na lani o na lani kahiko; Aia, ke hoopuka mai la oia i kona leo, he leo mana.
34 E haawi oukou no ke Akua ka mana; Maluna o ka Iseraela kona nani; O kona mana hoi, aia no i na ao.
35 He mea weliweli oe, e ke Akua, mailoko mai o kou wahi hoano: O ke Akua o ka Iseraela, oia ka mea i haawi mai i ka ikaika a me ka mana i kona poe kanaka. E hoomaikaiia'ku ke Akua.