69
E HOOLA mai ia'u, e ke Akua; No ka mea, ua komo mai na wai i ko'u uhane.
Ke palemo nei au i ka lepo poho hohonu, kahi e ku ole ai: Ua hiki mai nei au i na wai hohonu; Ke kahe nei no hoi na muliwai maluna o'u.
Ua luhi au i kuu kahea ana aku, ua maloo kuu puu: Pau e kuu mau maka i ko'u kali ana no kuu Akua.
Ua lehulehu aku i na lauoho o kuu poo ka poe huhu hala ole mai ia'u; Ua ikaika hoi ka poe manao e pepehi mai ia'u, e ku e hewa mai ana ia'u: Alaila hoihoi aku au i ka mea a'u i kaili ole ai.
 
E ke Akua, ua ike mai oe i ko'u naaupo: Aole hoi i nalo ko'u mau hewa ia oe.
Mai noho a hoohilahilaia no'u nei ka poe hilinai ia oe, e ka Haku, Iehova Sabaota. Mai noho a hoohokaia no'u nei ka poe imi ia oe, e ke Akua o ka Iseraela.
No ka mea, nou la i halihali ai au i ka hoinoia; Ua uhi mai ka hilahila i ko'u maka.
Ua lilo au i malihini i ko'u mau hoahanau, He kanaka e hoi i na keiki a ko'u makuwahine.
No ka mea, ua hoopauia au e ka manao ikaika no kou hale: A o na hoino ana o ka poe hoino ia oe, ua haule mai ia maluna iho o'u.
10 A uwe au, a hahau hoi i kuu uhane me ka hookeai ana, Oia ka'u mea i hoinoia mai ai.
11 A aahu iho la au i ke kapa ino; Lilo au i mea hoohiki wale ia.
12 Ua olelo ku e mai ia'u ka poe noho ma ka ipuka; A lilo hoi au i mele na ka poe inu i ka mea ona.
 
13 Aka, owau nei la, aia ia oe ka'u pule, o Iehova, I ka wa maliuia; E ke Akua, ma ka nui o kou aloha, e hoolohe mai ia'u, I ka oiaio o kou ola.
14 E hoopakele ia'u i ka lepo poho, aole hoi au e palemo: E hoopakeleia au i ka poe inaina mai ia'u, a i na wai hohonu.
15 Mai noho a kahe ka waikahe maluna o'u; Mai noho a ale mai ka hohonu ia'u; Aole hoi e pani ka lua i kona waha maluna o'u.
 
16 E hoolohe mai ia'u, e Iehova, no ka mea, he pono kou lokomaikai; Mamuli o ka nui loa o kou aloha, e maliu mai ia'u.
17 Mai hoonalo i kou maka i kau kauwa; No ka mea, ua pilikia au: E hoolohe koke mai oe ia'u.
18 E hookokoke mai i kuu uhane, a e hoola mai ia ia: E hoopakele ia'u no ko'u poe enemi.
19 Ua ike ae nei oe i ko'u hoinoia, ko'u hoohilahilaia, a me ko'u heneheneia: Imua no hoi ou ko'u mau enemi a pau.
 
20 Ua haehae ko'u naau i ka hoinoia mai, a kaumaha loa au; Kali aku la au i mea e menemene mai, aole hoi; A i mau mea hooluolu mai, aole i loaa ia'u.
21 Ua haawi mai la lakou i ka mea awahia i ai na'u; A i kuu makewai ana ua hoohainu mai lakou ia'u i ka vinega.
 
22 E lilo no ko lakou papaaina i pahele imua o lakou: A o ko lakou uku i mea e hihia ai.
23 E hoopouliia ko lakou mau maka i ike ole lakou; A e hoohaalulu mau no hoi oe i ko lakou mau puhaka.
24 E ninini iho no oe i kou inaina maluna o lakou; A e loohia lakou i kou huhu wela.
25 E neoneo no hoi ko lakou hale; Aohe mea e noho iloko o ko lakou mau halelewa.
26 No ka mea, ua alualu hewa lakou i ka mea au i hahau ai; A kamailio lakou he mea kaumaha no na mea au e hoeha mai.
27 E hookui i ka hewa maluna o ko lakou hewa: Aole hoi lakou e komo iloko o kou hoaponoia.
28 E hoonaloia lakou mailoko aku o ka buke a ka poe ola, Aole lakou e kakau pu ia me ka poe pono.
 
29 Aka, ua ilihune au a ua kaumaha no hoi; E hookiekie kou ola ia'u, e ke Akua.
30 E hoolea aku au i ka inoa o ke Akua, ma ka himeni; A e hoonui aku ia ia me ka hoomaikai ana.
31 Ua oi aku ka pono o keia ia Iehova mamua o ka bipi kane, A o ka bipi opiopio mea pepeiaohao me na maiuu.
32 E ike hoi ka poe hoohaahaa, a e hauoli hoi: E imi ana i ke Akua, e ola ko oukou naau.
33 No ka mea, ua hoolohe mai o Iehova i ka poe ilihune; Aole hoi ia i hoowahawaha i kona poe i hoopaaia.
 
34 E hoomaikai ka lani a me ka honua ia ia; O na kai, a me na mea a pau e holo ana maloko olaila.
35 No ka mea, e hoola no ke Akua ia Ziona, A e kukulu hoi i na kulanakauhale o Iuda; I noho lakou ilaila, a e lilo ia no lakou.
36 E loaa mai no hoi ia i na hua a kana mau kauwa: A malaila e noho ai ka poe makemake i kona inoa.