70
I OLA au, e ke Akua, E wikiwiki mai, e Iehova, e kokua mai ia'u.
E hoohilahilaia, e hoohokaia hoi ka poe e imi ana i ko'u uhane: E hoohuliia ihope, a hoka ka poe makemake i ka hewa no'u.
E hoihoiia ihope i uku no ko lakou hilahila, Ka poe i olelo mai, Aia la! Aia la!
 
Aka, e olioli a e hauoli hoi ka poe a pau i imi aku ia oe: A e olelo mau ka poe a pau i makemake i kou ola, E hoonuiia ke Akua.
Aka, ua ilihune au a ua nele hoi; E holo koke mai ia'u, e ke Akua: O oe no ko'u Kokua a me ko'u Hoola; E Iehova, mai hookaulua aku oe.