71
O OE, e Iehova, ka'u mea e hilinai ai: Aole au e hoohokaia mai.
E hoola mai ia'u, ma kou pono, E hoopakele hoi oe ia'u: E haliu mai i kou pepeiao ia'u a e hoola ia'u.
E lilo mai oe i pohaku e noho ai no'u, Kahi e holo mau ai au; Ua kauoha ae nei oe e hoola ia'u; No ka mea, o oe no ko'u pohaku me ko'u pakaua.
E ko'u Akua, e hoopakele mai oe ia'u i ka lima o ka poe aia, Mai loko aku o ka poho lima o ka mea hewa aloha ole.
No ka mea, o oe no ko'u mea e manaolana ai, e ka Haku; E Iehova, ka mea au i hilinai ai, mai ko'u wa opiopio.
Nau no wau i hookupaa, mai ka opu mai; O oe no ka i lawe ia'u mai loko mai o na naau o ko'u makuwahine: Nou mau aku no hoi ko'u hoolea ana.
 
Me he mea kupanaha la au i ka lehulehu; Aka, o oe ko'u wahi paa e malu ai.
E piha ko'u waha i ka hoolea nou, A me kou nani a po ka la.
Mai kiola ae oe ia'u i ka wa elemakule; Aole hoi e haalele mai ia'u i ka pau ana o ko'u ikaika.
10 No ka mea, ke olelo ku e mai nei ko'u poe enemi ia'u; A ua ohumu pu ka poe hoohalua no kuu uhane,
11 I mai la, Ua haalele mai ke Akua ia ia: E alualu oukou ia ia, a e hopu ia ia; No ka mea, aohe mea hoola.
 
12 E ke Akua, mai hoomamao aku ia'u; E ko'u Akua, e wikiwiki mai e kokua ia'u.
13 E hoohilahilaia, a e pau e hoi ka poe ku e mai i kuu uhane; E uhiia me ka hoinoia a me ka hoahewaia ka poe imi i hewa no'u.
14 Aka, e lana mau ko'u naau, A e hoomahuahua'e au i ko'u hoolea ana ia oe.
15 E hoike aku ko'u waha i kou pono, a me kou ola a po ka la: No ka mea, aole au i ike i ko laila helu'na.
16 E hele no wau ma ka ikaika o ka Haku Iehova; E hoolea au i kou pono, o kou wale no.
 
17 E ke Akua, ua ao mai oe ia'u mai ko'u wa opiopio: A ua hai aku au i kau mau hana kupanaha a hiki i keia wa.
18 Ano hoi i ko'u elemakule ana me ka poohina, E ke Akua, mai haalele mai ia'u; A hoike e aku au i kou ikaika i keia hanauna, A i kou mana hoi, i na mea a pau e hiki mai ana.
19 He kiekie loa kou pono, e ke Akua, Ka mea i hana i na mea nui; E ke Akua, owai la ka mea like me oe?
20 E ka mea i hoike iho nei ia'u i ka pilikia ana he nui wale, E hooikaika hou mai no oe ia'u, A e hoopuka ia'u mailoko o na wahi hohonu o ka honua.
21 E hoomahuahua ae oe i ko'u nui ana, A e hooluolu mai ia'u ma kela aoao, ma keia aoao.
 
22 E hula aku au ia oe me ka violaumi, I kou oiaio hoi, e ko'u Akua; E himeni aku hoi au ia oe me ka lira, E ka mea hoano o ka Iseraela.
23 E hauoli nui ko'u mau lehelehe i ko'u oli ana ia oe; A me ko'u uhane au i hoola mai nei.
24 Eia hoi, e kamailio aku kuu alelo i kou pono a po ka la; No ka mea, ua hoka, ua hoohilahilaia ka poe imi i hewa no'u.