74
E KE Akua, o ke aha kau mea e mamao mau loa aku ai? No ke aha la e wela mai ai kou huhu i na hipa o kou aina?
E hoomanao oe i kou ekalesia au i kuai kahiko loa ai, Ka ohana o kou hooilina au i kuai ai; O keia mauna Ziona kahi i noho ai oe.
E hoeu i kou wawae i ka neoneo mau ana; I na mea a pau a ka enemi i hana hewa ai iloko e kou wahi hoano.
Ua uwo kou poe enemi iloko o na anaina; Ua kau lakou i ko lakou mau hae i hoailona.
Kaulana aku la ke kanaka, E like me kona hapai ana i na koi i na laau paapu.
Aka ano, ke wawahi nei lakou i kona mea i kalaiia, Me na koi a me na hamare.
Ua hoolei lakou i ke ahi iloko o kou wahi hoano, Ua hoohaumia lakou ilalo i ka lepo i ka halelewa o kou inoa.
I iho la lakou ma ko lakou naau, E luku pu kakou ia lakou; Ua hoopau i ke ahi i na halehalawai a pau o ke Akua ma ka aina.
Aole kakou i ike i ko kakou mau hoailona; Aole he kaula hou ae; Aohe mea iwaena o kakou i ike i ka loihi ana.
10 E ke Akua, pehea ka loihi o ko ka enemi hoino ana mai? E hoino wale anei ka enemi i kou inoa i ka manawa pau ole?
11 No ke aha la oe i hoihoi aku ai i kou lima, i kou lima akau? E unuhi ae ia mai loko ae o kou poli.
 
12 No ka mea, o ke Akua ko'u Alii mai kinohi mai, E hana ana ma ke ola iwaena o ka honua.
13 Hookaawale ae la oe i ke kai me kou ikaika: Wawahi iho la oe i na poo o na kerokodila ma na wai.
14 Ulupa iho la oe i na poo o ka leviatana, A haawi ia ia i ai na na kanaka o ka waonahele.
15 Hookaawale ae la oe i ke kumuwai me ka muliwai: Hoomaloo iho la oe i na waikahe ikaika.
16 Nou no ke ao, nou no hoi ka po: Ua hoomakaukau oe i ka malamalama a me ka la.
17 Ua hoonohonoho oe i na palena a pau o ka honua; Ua hana hoi oe i ka hoilo a me ka makalii.
 
18 E hoomanao oe i keia, ua hoino wale ka enemi, e Iehova, A ua kuamuamu wale na kanaka naaupo i kou inoa.
19 Mai noho a haawi i ka uhane o kau manu nunu i ka poe ino: Mai hoopoina mau loa i ke anaina o kou poe ilihune.
20 E manao mai oe i ka berita; No ka mea, ua paapu na wahi pouli o ka honua i na wahi e noho ai ka lalauwale.
21 Mai noho a hoi hou ka poe i hooluhihewaia me ka hilahila; Aka, e hoolea aku i kou inoa ka poe ilihune a me ka haahaa.
 
22 E ku iluna, e ko Akua, e hakaka i ko'u hakaka: E hoomanao i ko ke kanaka naaupo hoino wale ana ia oe i na la a pau.
23 Mai hoopoina i ka leo o kou poe enemi: Ke mahuahua mai nei ka haunaele ana o ka poe ku e ia oe.