75
KE hoomaikai aku nei makou ia oe, e ke Akua, Ke hoomaikai aku nei makou; No ka mea, o ke kokoke ana mai o kou inoa, Ua hoakakaia e kau mau hana kupanaha.
Aia loaa ia'u ke anaina, Alaila, e hooponopono au ma ka pololei.
Hehee iho la ka honua me ko ka honua a pau: Na'u no i hookupaa i kona mau kia. Sila.
I aku la au i ka poe naaupo, Mai hana naaupo oukou; A i ka poe aia, Mai hookiekie i ka pepeiaohao.
Mai hookiekie i ko oukou mau pepeiaohao iluna: Mai olelo me ka a-i oolea;
 
No ka mea, aole mai ka hikina, aole hoi mai ke komohana, Aole hoi mai ke kukuluhema, ka hoomaikaiia.
No ka mea, o ke Akua ka Lunakanawai: Ua hoohaahaa oia i kekahi, a ua hookiekie hoi i kekahi.
No ka mea, he kiaha ka iloko o ka lima o Iehova, He ulaula ka waina, a ua piha i ka mea anoninoniia; Ke ninini nei oia i koloko; Aka, o kona okaoka, oia ka ka poe hewa a pau o ka honua e kowi ai, a e inu.
 
Aka, e hai mau loa aku no wau; E hemeni aku au i ke Akua o Iakoba.
10 O na pepeiaohao a pau o ka poe hewa ka'u e oki aku ai: Aka, e hookiekieia'e na pepeiaohao o ka mea pono.