76
U A ikeia ke Akua ma ka Iuda: Ua kaulana hoi kona inoa ma ka Iseraela.
Aia ma Salema kona halelewa, A ma Ziona hoi kona wahi e noho ai.
Malaila ia i hakihaki ai i na pua o ke kakaka, O ka palekaua hoi, a me ka pahikaua, a me ke koi kaua. Sila.
 
Ua oi aku ka hanohano o kou nani mamua o na mauna uliuli.
Ua haoia ka poe ikaika o ka naau, A ua moe nui no hoi lakou; Aole i hiki ka lima o ka poe ikaika ke lawelawe.
No kau papa ana, e ke Akua o Iakoba, Moe iho no ka ke kaakaua a me ka lio.
O oe, o oe no, ka mea e makauia'i: Owai hoi ka mea e ku ma kou alo, i kou wa e huhu mai ai?
 
I loheia no ia oe ka hooponopono ana mai ka lani mai; Makau ae la ka honua, a noho malie iho la,
I ke ku ana o ke Akua iluna, e hooponopono, E hoola mai hoi i ka poe akahai a pau o ka honua. Sila.
10 E hoonani aku no ka huhu o kanaka ia oe; A e liki no hoi oe i ke koena o ka huhu.
 
11 E hoohiki, a e haawi io aku oukou ia Iehova, i ko oukou Akua: A lawe mai hoi na mea a pau i makana na ka mea e makauia'i.
12 Nana no e hooki ae i ka ikaika o na'lii: He mea weliweli hoi ia no na'lii o ka honua.