80
E HALIU mai kou pepeiao, e ke Kahuhipa o ka Iseraela, Ka mea alakai ia Iosepa me he ohana hipa la; E ka mea e noho la mawaena o na Kerubima, e hoomalamalama mai.
Imua o Eperaima a me Beniamina, a me Manase, E hoala ai oe i kou ikaika, E hele mai hoi e hoola ia makou.
E ke Akua e, e hoohuli mai oe ia makou, Na kou maka e hoomalamalama mai, alaila ola no makou.
 
E Iehova, ke Akua o na kaua, Pehea la ka loihi o kou huhu ana i ka pule a kou poe kanaka?
Ke hanai mai nei oe ia lakou i ka ai, he waimaka; Ke hoohainu mai nei oe ia lakou i na waimaka, a piha ke ana.
Ua hoolilo oe ia makou i mea e hakaka'i na mea e noho kokoke ana ia makou; A ua akaaka hoi ko makou poe enemi iwaena o lakou.
E ke Akua o na kaua, e hoohuli mai oe ia makou; Na kou maka e hoomalamalama mai, alaila, ola no makou.
 
Ua lawe mai oe i ke kumuwaina mai Aigupita mai; Kipaku aku no oe i ko na aina e, a kanu iho la.
Hoomakaukau no oe imua ona, Kokolo ae la kona aa, a piha ka aina.
10 Uhiia na mauna i kona malu, A me na kedera nui e kona mau lala.
11 Hoopuka ae la ia i kona mau lala a hiki i ke kai, A me kona mau manamana hoi, a hiki i ka muliwai.
12 No keaha la oe i hoohiolo ai i kona mau pa, I ako ai i kona ka poe a pau e hele ae ma ke ala?
13 Oki loa iho la ia i ka puaa o ka nahelehele, Pau hoi ia i ka aiia e na holoholona o ke kula.
 
14 E ke Akua o na kaua, e hoi mai oe; E nana mai oe mai ka lani mai, a e ike hoi, A e kokua mai i keia kumuwaina.
15 E kiai mai oe i ka mea a kou lima akau i kanu ai, A me ke keiki au i hooikaika'i nou iho.
16 Ua pau ia i ke ahi, ua kua ia ilalo; I kou papa ana make no lakou.
17 E kauia kou lima maluna o ke kanaka o kou lima akau, A maluna hoi o ke keiki a ke kanaka au i hooikaika'i nou iho.
18 Alaila, aole makou e haalele ia oe; E hoala mai oe ia makou, a e hea aku no makou i kou inoa.
19 E Iehova, ke Akua o na kaua, e hoohuli mai oe ia makou, Na kou maka e hoomalamalama mai, alaila, ola no makou.