82
KE ku mai nei ke Akua iwnena o ke anaina alii; Oia ka i hooponopono iwaena o na akua.
Pehea la ka loihi o ko oukou apono ana i ka hewa, A hoolana hoi i ka maka o ka poe lawehala? Sila.
E hoopono oukou i ka mea nawaliwali, a me na keiki makua ole; E hoopololei hoi mamuli o ka poe pilikia, a me ka mea ilihune.
E hoopakele oukou i ka mea nawaliwali, a me ka mea nele; E kaili mai hoi ia lakou, mai ka lima mai o ka poe hewa.
 
Aole e ike lakou, aole hoi e hooponopono iho; Holoholo lakou ma ka pouli; Naueue hoi na kumu a pau o ka honua.
Olelo aku la au, He poe akua oukou, He poe keiki no hoi oukou na ka Mea kiekie loa.
Aka, e make no oukou e like me na kanaka, A e hina hoi e like me kekahi o na'lii.
E ku mai oe, e ke Akua, e hooponopono i ko ka honua; No ka mea, e loaa ana no ia oe, iwaena o ko na aina a pau.