84
NANI wale kou wahi noho ai, e Iehova o na kaua!
Iini ko'u uhane, no na hale o Iehova; Kahea aku no ko'u naau a me ko'u kino i ke Akua, i ke Akua ola.
Ua loaa i ka manu liilii ka hale, A i ka derora hoi, ka punana, Aia ma kou mau kuahu, e Iehova o na kaua, Kahi e waiho ai i kana mau keiki, E kuu alii a me ko'u Akua.
Ua pomaikai ka poe e noho la ma kou hale; Ua mau loa no ko lakou halelu ana ia oe. Sila.
 
Pomaikai ke kanaka i loaa ka ikaika ia oe, A me ka poe i paa na alanui maikai iloko o ko lakou naau.
Ia lakou e hele ae ma ke kahawai o Baka, Hoolilo lakou ia ia i waipuna; Na ka ua hoi e hoopiha i na punawai.
Hele no lakou, mai kela ikaika, a i keia ikaika aku, E ikeia mai lakou e ke Akua ma Ziona.
 
E Iehova ke Akua o na kaua, E hoolohe mai oe i ka'u pule; E haliu mai kou pepeiao, e ke Akua o Iakoba. Sila.
E ke Akua, e nana oe i ko makou palekaua, E ike hoi i ka maka o ka Mea au i poni ai.
10 No ka mea, ua oi aku ka maikai o ka la hookahi ma kou hale mamua o ka tausani. Ua oi aku ko'u makemake i ke kiai puka ma ka hale o ko'u Akua, Mamua o ka noho ana ma na halelewa o ka poe hewa.
11 No ka mea, o Iehova, ke Akua, he la no ia, a he palekaua; E haawi mai no o Iehova i ka lokomaikai, a me ka hanohano; Aole ia e aua i kekahi mea maikai i ka poe hele ma ka pololei.
12 E Iehova o na kaua, Ua pomaikai ke kanaka hilinai aku ia oe.