85
U A lokomaikai mai oe, e Iehova, i kou aina; Ua hoihoi mai oe i ke pio ana o ka Iakoba.
Ua kala mai oe i ka hewa o kou poe kanaka, Ua uhi mai oe i ko lakou hala a pau. Sila.
Ua lawe aku oe i kou inaina a pau, Ua huli aku no hoi oe, mai ka wela o kou huhu aku.
 
E hoohuli mai oe ia makou, e ke Akua o ko makou ola, A e hooki hoi oe i kou huhu mai ia makou.
E huhu mau loa mai anei oe ia makou? E hooloihi aku anei oe i kou huhu ia hanauna aku, ia hanauna aku?
Aole anei oe e hoihoi mai i ko makou ola ana? I hauoli ai kou poe kanaka ia oe.
E hoike mai oe, e Iehova, i kou lokomaikai ia makou, A e haawi mai hoi kou hoola ana na makou.
 
E hoolohe aku no au i ka mea a ke Akua a Iehova e olelo mai ai; No ka mea, e hai mai no oia i ka malu no kona poe kanaka, a me kona poe haipule: Mai hoi hou nae lakou i ka mea lapuwale.
Oiaio, ua kokoke mai no kona hoola ana i ka poe makau aku ia ia; I noho ka hanohano ma ko kakou aina.
10 Ua halawai pu ke aloha me ka oiaio; Ua honi pu no hoi ka pono me ka maluhia.
11 E ulu mai no ka oiaio mailoko mai o ka honua, A mai ka lani mai hoi e nana mai ai ka pono.
12 E haawi mai no o Iehova i ka maikai; A e haawi mai no hoi ko kakou aina i kona hua iho.
13 E hele ae no ka pono imua o kona alo; A e alakai hoi oia ia kakou ma ke ala o kona mau kapuwai.