86
E HALIU mai kou pepeiao, e Iehova, a e hoolohe mai ia'u; No ka mea, ua pilikia au, a ua ilihune hoi.
E malama mai oe i ko'u uhane, no ka mea, he haipule au: E kuu Akua, e hoola mai oe i kau kauwa i hilinai aku ia oe.
E aloha mai oe ia'u, e kuu Haku; No ka mea, ke kahea aku nei au ia oe i na la a pau.
E hoohauoli mai oe i ka uhane o kau kauwa; No ka mea, ia oe no wau e hapai nei i ko'u uhane, e ka Haku.
A, no ka mea hoi, ua maikai oe, e ka Haku, a ua maliu koke mai hoi: Manomano kou lokomaikai ka poe a pau i hea aku ia oe.
E haliu mai kou pepeiao i ka'u pule, e Iehova; A e hoolohe i ka leo o ko'u nonoi ana.
I ka la o ko'u popilikia e kahea aku no au ia oe; No ka mea, e ae mai no oe ia'u.
Aohe mea like me oe iwaena o na'kua, e ka Haku e, Aole hoi he hana e like me kau.
E hele mai no ko na aina a pau au i hana'i, A e kulou hoomana imua o kou alo, e ka Haku, A e hoonani aku i kou inoa.
10 No ka mea, ua nui loa oe, a ua hana hoi i na mea kupanaha; O oe wale no ke Akua.
 
11 E kuhikuhi mai oe i kou alanui, e Iehova, a e hele no wau ma kou oiaio; E hoolokahi mai oe i kou naau e makau aku i kou inoa.
12 E hoolea aku no au ia oe, e ka Haku, ko'u Akua, me ko'u naau a pau; A e hoonani mau loa aku i kou inoa.
13 No ka mea, nui loa kou lokomaikai mai ia'u; Ua hoopakele mai oe i ko'u uhane i ka malu o ka make.
 
14 E ke Akua e, ua ala ku e mai ia'u ka poe hookiekie, A o ke anaina hookaumaha, ua imi mai lakou i ko'u uhane; Aole hoi lakou i hoonoho ia oe imua o lakou.
15 Aka, o oe no ke Akua aloha, a me ka lokomaikai, e ka Haku, E hookaulua ana i ka huhu, A ua nui hoi ka lokomaikai, a me ka oiaio.
16 E maliu mai oe, a e aloha mai hoi ia'u; E haawi mai oe i kou ikaika na kau kauwa nei, A e hoola mai hoi i ke keiki a kau kauwawahine.
17 E haawi mai oe i hoailona no ka maikai, I ike mai ka poe i huhu ia'u, a hilahila; No ka mea, ua kokua mai oe ia'u, e Iehova, A ua hooluolu mai no hoi ia'u.