87
A IA no kona mau kumu ma na mauna hoano.
Ua oi aku ka makemake o Iehova i na pukapa o Ziona, Mamua o na wahi noho ai a pau o ka Iakoba.
Ua oleloia mai na mea nani nou, E ke kulanakauhale o ke Akua Sila.
I ka poe ike mai ia'u, e kamailio aku au no Rahaba, a me Babulona: Aia o Pilisetia, a me Turo, a me Aitiopa, Oia ka i hanauia malaila.
E oleloia mai no hoi no Ziona, Ua hanauia kela kanaka keia kanaka maloko ona; A na ka Mea kiekie e hookumu paa ia wahi.
Ia Iehova e kakau ai i na kanaka, E hoike mai no oia, Ua hanauia oia nei malaila. Sila.
O ka poe mele, a me ka poe hookiokio, Aia la iloko ou, kou mau punawai a pau.