88
E IEHOVA, ke Akua o ko'u ola, Ua kahea aku no au imua ou i ke ao a me ka po.
E hookomo aku i ka'u pule imua ou; E haliu mai hoi kou pepeiao i ka'u kahea ana.
No ka mea, ua ana ko'u uhane i na popilikia; Ke hookokoke nei ko'u ola i ka luapo.
Ua helu pu ia no wau me ka poe iho ilalo i ka lua; Ua like hoi au me ke kanaka, aohe ona ikaika:
Ua waiho wale ia iwaena o ka poe make, Ua like hoi me ka poe i houia e moe ana ma ka lua, Aole oe e hoomanao hou ia lakou; Ua hookiia lakou, mai kou lima aku.
Ua hoomoe oe ia'u iloko o ka lua hohonu loa, Maloko o ka pouli, a me ua hohonu.
Ua kaumaha mai kou huhu maluna o'u, Ua hoopilikia mai oe ia'u i kou mau ale a pau. Sila.
Ua hookaawale loa aku oe i ko'u makamaka mai o'u aku, Ua hoolilo mai oe ia'u i mea hoopailua no lakou: Ua paa no hoi au, aole e hiki ia'u ke hele aku.
Ua hokii ko'u mau maka no ka popilikia; Ua kahea aku no wau ia oe, e Iehova, i na la a pau, Ua kikoo aku no hoi au i ko'u lima ia oe.
 
10 E hoike anei oe i na hana mana no ka poe i make? E ala mai anei na lapu e hoolea aku ia oe? Sila.
11 E haiia anei kou lokomaikai ma ka luakupapau? A me kou oiaio hoi maloko o ka po?
12 E ikea anei kau hana mana maloko o ka pouli? A me kou pono hoi maloko o ka aina meki?
 
13 E kahea aku nae au ia oe, e Iehova; I ke kakahiaka hoi e halawai no ka'u pule me oe.
14 E Iehova, no ke aha la oe e hoopailua mai i ko'u uhane? A huna hoi i kou maka ia'u?
15 Ua pilikia au, a kokoke no i ka make, mai ko'u wa uuku mai; Ia'u i loohia'i i kou mea makau, ua kupikipikio au.
16 Ua hele ae maluna o'u kou huhu wela; Ua hooki loa hoi kou mau mea makau ia'u.
17 Hele poai mai la lakou ia'u, me he wai la; Hoopuni mai la lakou ia'u.
18 Ua hookaawale loa oe i ko'u mea aloha, a me ko'u makamaka, mai o'u aku, Aia hoi ko'u hoalauna ma ka pouli.