101
E OLI no wau i ka lokomaikai, a me ka hoopono; Ia oe no wau, e Iehova, e hoolea aku ai.
E hana naauno no wau ma ka aoao o ka pono. Ahea la oe e hele mai ai ia'u? E holoholo no wau maloko o ko'u hale, Me ka pono o ko'u naau.
Aole au e kau i ka hewa imua o ko'u mau maka; Ua inaina aku au i ka mea hana ino, Aole ia e pili mai ia'u.
E haalele anauei ka naau kekee ia'u, Aole au e ike aku i ke kanaka hewa.
O ka mea ahiahi malu i kona hoalauna, Oia ka'u e hooki aku; O ka mea maka hookiekie, a naau hookano hoi, Aole au e hoomanawanui ia ia.
 
Aia uo ko'u mau maka ma ka poe oiaio o ka aina, I noho mai ai lakou me au. O ka mea hele ma ka aoao o ka pono, Nana no e hookauwa mai na'u.
Aole e noho iloko o ko'u hale ka mea hana hoopunipuni; Aole e noho ma ko'u alo, ka mea olelo wahahee.
E hooki koke no wau i ka poe hewa a pau o ka aina, I hoopau wau i ka poe hana hewa a pau, Mai ke kulanakauhale o Iehova aku.