100
E HOOHO olioli oukou, ia Iehova, e na aina a pau.
E malama ia Iehova me ka kauoli: E hele aku imua ona me ka oli ana.
E ike hoi oukou, o Iehova, oia no ke Akua, Nana kakou i hana, aole na kakou iho: O kona poe kanaka hoi kakou, A me na hipa ana i hanai ai.
 
E komo oukou iloko o kona ipuka me ka mililani, A iloko hoi o kona kahua me ka halelu; E mililani aku ia ia, a e hoomaikai aku hoi i kona inoa.
No ka mea, ua maikai o Iehova; Ua mau loa kona lokomaikai, A me kona oiaio hoi i na hanauna a pau.