99
KE noho alii nei o Iehova, e haalulu mai na kanaka; ke noho nei oia iwaena o na kerubima, e naueue ka honua.
He nui o Iehova ma Ziona; Ua kiekie hoi oia maluna o na kanaka a pau.
E hiilani lakou i kou inoa nui e weliweli ai, No ka mea, ua hemolele ia.
Ua makemake no hoi ka ikaika o ko alii i ka hooponopono; Ua hookumupaa oe i ka pono, Ua hana mai no oe ma ka hoopono, a ma ka pololei maloko o ka Iakoba.
E hapai oukou ia Iehova i ko kakou Akua, A e kulou hoomana ma kona keehana wawae; No ka mea, ua hoano oia.
 
O Mose, a me Aarona, iwnena o na kahuna pule, A o Samuela hoi iwaena o ka poe i hea aku i kona inoa; Kahea aku lakou ia Iehova, a ae mai oia i ka lakou.
Olelo mai la oia ia lakou ma ke kia ao; A malama aku la lakou i kana mau kauoha, A me ka olelopaa ana i haawi mai ai ia lakou.
E Iehova, ko makou Akua, pane mai no oe ia lakou; O oe no ke Akua nana i kala i ko lakou hala, Hoopai mai no nae i ka lakou mau hana.
E hapai oukou ia Iehova, i ko kakou Akua, A e hoomana aku hoi ma kona mauna hoano; No ka mea, he hoano o Iehova, ko kakou Akua.