98
E OLI aku ia Iehova i ka oli hou, No ka mea, ua hana oia i na haua kupanaha; Na kona lima akau, a me kona lima hemolele i hoolanakila ia ia iho.
Ua hoike mai o Iehova i kona hoola; Ua hooponopono loa mai hoi i kona pono imua o ko na aina e.
Ua hoomanao mai oia i kona lokomaikai, A me kona oiaio i ko ka hale o ka Iseraela; Ua ike no ua kihi a pau o ka honua I ka hoola ana o ko kakou Akua.
 
E kahea olioli aku ia Iehova, e ka honua a pau; E hooho aku oukou, a e hauoli, a me ka hoolea aku hoi.
E hoolea aku oukou ia Iehova ma ka mea kani, A ma ka mea kani a me ka leo o ka himeni.
Ma na pu a ma ka leo o na pepeiaohao, E hooho olioli oukou imua o ke alii, o Iehova hoi.
 
E halulu mai hoi ka moana, a me kona mea e piha'i; O keia ao kekahi a me ka poe e noho la maloko.
E paipai ua muliwai i na lima: E hauoli pu hoi na mauna
Imua o Iehova; No ka mea, ua hele mai ia e hooponopono i ka honua; E hooponopono mai no oia i keia ao ma ka pono, A me na kanaka hoi ma ka pololei.