97
KE noho aupuni nei o Iehova, e hauoli mai ka honua; E olioli hoi ka lehulehu o kona mau mokupuni.
Ua puni oia i na ao, a me ka pouli; O ka pono, a me ka hooponoponoia, oia ke kumu o kona nohoalii.
Ke hele aku nei ke ahi ma kona alo, A hoopau no oia koua poe enemi a puni.
Hoomalamalama mai la kona mau uwila i ke ao nei; Ike aku la ka honua, a haalulu iho la.
Hehee wale na mauna me he kepau la i ke alo o Iehova, I ke alo o ka Haku hoi o ka honua a pau.
Ua hoike mai na lani i kona pono, Ua ike aku no hoi na lahuikanaka i kona nani
 
E hoohilahilaia ka poe a pau i malama i na kiikalaiia, Ka poe a pau i kaena ma na'kua wahahee: E hoomana oukou ia ia, e na'kua a pau.
Lohe ae la o Ziona, a hauoli mai la; Olioli no hoi na kaikamahine o ka Iuda, No kou hoopopono ana, e Iehova.
No ka mea, o oe, o Iehova, ka mea kiekie maluna o ka honua a pau; Ua hookiekieia oe maluna loa o na'kua a pau.
 
10 E ka poe aloha ia Iehova, e inaina aku oukou i ka hewa; E malama no oia i ka uhane o kona poe haipule, Hoopakele no oia ia lakou i ka lima o ka poe hewa.
11 Ua luluia ka malamalama no ka poe pono, A me ka olioli hoi no ka poe pololei ma ka naau.
12 E ka poe pono, e hauoli oukou ia Iehova; A e hooho hauoli hoi i ka hoomanao aua i kona pono.