111
E HALELU aku ia Iehova: E mililani aku au ia Iehova me kuu naau a pau, Ma ke anaina o ka poe pono, a me ka ahakanaka no hoi.
He mana no na hana a Iehova, A ua imiia hoi e ka poe a pau i makemake aku ia mau mea.
He nani, a he hanohano hoi kana hana; E mau loa ana no kona pono.
Ua hana oia i mea e hoomanaoia'i kana mau hana mana: He aloha, a he lokomaikai o Iehova.
Ua haawi mai oia i ka ai na ka poe makau aku ia ia: E hoomanao mau loa no oia i kona berita.
Ua hoike mai oia i kona poe kanaka i ka mana o kana mau hana, I ka haawi ana mai ia lakou e noho ma na hooilina o ko na aina e.
 
O na hana a kona mau lima, he oiaio, a he hoopono, He oiaio no kana mau kauoha a pau.
Onipaa loa lakou, a i ka manawa pau ole, Ua hanaia ma ka oiaio, a ma ka pololei.
Hoouna mai oia i ka hoolapanai no kona poe kanaka: Ua kauoha mai oia, e mau loa kona berita: He hoano, a he mea weliweli hoi kona inoa.
10 O ka makau aku ia Iehova, oia ke kumu o ke akamai; He naauao maikai ka poe a pau o hana malaila; E mau loa ana no kona hoonaniia.