121
E LEHA aku au i ko'u mau maka i na mauna, Mailaila mai ko'u kokua e hiki mai ai.
Mai Iehova mai ko'u kokua, Nana no i hana i ka lani, a me ka honua.
Aole ia e haawi i kou wawae i ke kulanalana; O ka mea malama ia oe, aole ia e maluhiluhi.
Aia hoi, o ka mea malama i ka Iseraela, Aole ia e maluhiluhi, aole ia e hiamoe.
 
O Iehova no kou kiai; O Iehova no kou malu, ma kou lima akau.
Aole e hahau mai ka la ia oe i ke ao, Aole hoi o ka mahina i ka po.
E malama mai no o Iehova ia oe i ka ino a pau; Nana no e malama i kou uhane.
E kiai no o Iehova i kou puka ana iwaho a me kou komo ana iloko, Mai keia wa a ka manawa pau ole.