125
O KA poe hilinai aku ia Iehova, E like no lakou me ka mauna o Ziona, Aole ia e naue, e noho mau loa no.
Ua puni o Ierusalema i na mauna, Pela o Iehova e hoopuni ai i kona poe kanaka, Mai keia wa aku, a i ka manawa pau ole.
Aole e waihoia ke kookoo o ka poe hewa, Ma ka puu o ka poe pono; O kau aku ka poe pono i ko lakou lima ma ka hewa.
 
E hana maikai mai oe, e Iehova, i ka poe maikai, A i ka poe hoi i pololei ma ko lakou naau.
O ka poe kapae ma ko lakou ala keekee, E alakai pu aku no o Iehova ia lakou me ka poe hana lapuwale; A he malu no maluna o ka Iseraela.