124
I NA aole i noho pu o Iehova me kakou, Wahi a ka Iseraela,
Ina aole i noho pu o Iehova me kakou, I ka wa i ala ku e mai ai na kanaka ia kakou,
Ina ua moni koke mai lakou ia kakou, I ka wela ana o ko lakou huhu ia kakou.
Ina ua poipu hoi na wai maluna o kakou, A ua hiki mai ka waikahe maluna o ko kakou uhane:
Ina ua kahe no hoi ka waiholomoku maluna o ko kakou uhane.
 
E hoomaikaiia o Iehova, Ka mea haawi ole ia kakou i waiwai pio i ko lakou niho.
Ua hoopakeleia no ko kakou uhane, Me he manu la, mai ka hei ana aku i ka poe lawaiamanu; Ua moku ka upena a ua hoopakeleia kakou.
Aia no ko kakou kokua, maloko o ka inoa o Iehova, Ka mea nana i hana ka lani me ka honua.