123
I A oe no wau e leha aku nei i ko'u mau maka, E ka mea e noho la ma ka lani.
Aia hoi, e like me na maka o na kauwakane, I ka lima o ko lakou haku, E like hoi me na maka o ke kauwawahine, I ka lima o kona haku wahine; Pela no ko kakou maka ia Iehova i ko kakou Akua, A aloha mai oia ia makou.
 
E aloha mai oe ia makou, o Iehova, E aloha mai oe ia makou; No ka mea, ua ana loa makou i ka hoowahawahaia.
Ua ana loa ko makou uhane i ka hoomaewaewa ana o ka poe hookano, A me ka hoowahawaha ana o ka poe hookiekie.