128
POMAIKAI ka poe a pau i makau aku ia Iehova, A hele hoi ma kona mau alanui.
E ai no oe i ka waiwai o kou mau lima, He pomaikai no kou, a he pono no hoi.
E like no kau wahine me na kumuwaina hua nui, Ma na aoao o kou hale; E like no hoi kau mau keiki me na laau oliva, E ku puni ana i kou papaaina.
Aia hoi! pela e hoopomaikaiia mai ai ke kanaka, Nana e makau aku ia Iehova.
 
E hoomaikai mai o Iehova ia oe mai Ziona mai; A e ike no oe i ka pono o Ierusalema, I na la a pau o kou ola ana.
E ike no hoi oe i na keiki o kau poe keiki, A me ka maluhia maluna o ka Iseraela.