129
U A hoopilikia pinepine mai lakou ia'u, Mai ko'u wa opiopio mai, wahi a ka Iseraela;
Ua hoopilikia pinepine mai lakou ia'u, mai ko'u wa opiopio mai; Aole nae lakou i lanakila mai maluna o'u.
Ma ko'u kua i kahakaha ai ka poe kahakaha; A hana lakou i ko lakou kaha a loihi.
Ua pono no o Iehova; Ua oki mai oia i na kaula o ka poe hewa.
 
E hoohilahilaia a e hoihoi hope ia mai, Ka poe a pau e inaina mai ia Ziona.
E like auanei lakou, me ka mauu maluna o na hale, Mae wale, ia mamua o ka liko ana.
Aole e piha ka lima o ka mea i oki iho, Aole hoi ka umauma o ka mea hoopua i na pua.
Aole hoi e olelo mai ka poe e hele ae, Maluna o oukou auanei ka hoomaikai ana o Iehova: Ke hoomaikai aku nei makou ia oukou ma ka inoa o Iehova.