130
MAILOKO o na wahi hohonu, ua kahea aku au i oe, e Iehova.
E ka Haku e, e hoolohe mai oe i ko'u leo; E haliu mai kou pepeiao i ka leo o ko'u nonoi ana.
Ina ma ka hala oe e haka pono mai ai, e Iehova, E ka Haku, owai la ka mea e ku.
Aka, ma ou la ke kala ana o ka hala, I makauia'ku ai oe.
 
Ke kakali nei au, ke kakali nei ko'u uhane ia Iehova, A ke hoolana nei au ma kana olelo.
Ua oi aku ke kakali ana o ko'u uhane i ka Haku, Mamua o ko ka poe kiai kakali ana i ke ao.
E kakali o ka Iseraela ia Iehova, no ka mea, Me Iehova no ka lokomaikai, a me ia no hoi ka hoolapanai nui wale.
Nana no e hoolapanai i ka Iseraela, Mailoko aku o ko lakou hewa a pau.