131
E IEHOVA, aole i hookiekie ko'u naau, Aole hookano ko'u mau maka; Aole au i hele mamuli o ua mea nunui, A me na mea hakalia ia'u.
A i ole ia, ua hoona wau ia'u iho, a ua hoomalielie au i ko'u uhane, E like me ke keiki i ukuhiia e kona makuwahine; Ua like no ko'u uhane me ke keiki i ukuhiia.
E hoolana o ka Iseraela ma Iehova, Mai keia wa aku. a i ke ao pau ole.