133
A IA hoi, nani ka maikai a me ka oluolu, O ka noho lokahi pu ana o na hoahanau!
Ua like ia me ka poni maikai ma ke poo, Ka mea i kahe ilalo ma ka umiumi, Ma ka umiumi hoi o Aarona, A hiki hoi ilalo i na kihi o kona mau aahu.
Ua like ia me ka hau o Heremona, Ka mea i haule mai maluna o na mauna o Ziona; No ka mea, malaila no i kauoha mai ai o Iehova i ka hoomaikaiia, I ke ola hoi, a hiki i ka manawa pau ole.