140
E HOOPAKELE mai oe ia'u, e Iehova, i ke kanaka hewa; E malama mai hoi ia'u no ke kanaka kolohe:
Ka poe i imi hewa ma ka naau; Akoakoa no lakou i na la a pau, e kaua.
Hookala no lakou i ko lakou alelo me he nahesa la; A aia malalo o ko lakou mau lehelehe ka mea make o ka moonihoawa. Sila.
 
E malama mai oe ia'u, e Iehova, i na lima o ka poe hewa. E kiai mai ia'u no ke kanaka kolohe; No ka mea, manao mai oia e hoohiolo i kuu mau kapuwai.
Na ka poe hookiekie i hana i ka mea hei a me na kaula no'u; A ua uhola lakou i ka upena ma kapa alanui; Ua kau lakou i pahele no'u. Sila.
 
Olelo aku la au ia Iehova, O oe no ko'u Akua; E hoolohe mai oe, e Iehova, i ka leo o ko'u nonoi ana.
E Iehova, ka Haku ikaika o ko'u ola, Ua uhi mai no oe i ko'u poo i ka la o ke kaua.
Mai haawi mai oe, e Iehova, i na mea a ka poe hewa i makemake ai; Mai kokua mai oe mamuli o kona manao; Ua hookiekie no lakou. Sila.
 
O ke poo o ka poe hoopani mai ia'u, E uhiia lakou i ka luhi o ko lakou mau lehelehe.
10 E haule mai na lanahu maluna o lakou; E kiolaia lakou iloko o ke ahi, Iloko hoi o na lua hohonu, I olo ai lakou e ku hou mai iluna.
11 Aole e onipaa ma ka honua ke kanaka olelo wahahee; A e hahai koke no ka hewa i ke kanaka kolohe.
 
12 Ua ike no wau, e kokua mau no o Iehova i ka poe pilikia, A e hoapono hoi i ka poe ilihune.
13 Oiaio e mililani aku no ka poe pono i kou inoa; E noho no hoi ka poe hoopololei ma kou alo.