146
E HALELU aku ia Iehova; E kuu uhane, e halelu aku ia Iehova.
E halelu aku au ia Iehova i ko'u ola ana; E hoolea aku no wau i ko'u Akua i ko'u manawa a pau.
Mai hilinai oukou i na'lii, I ke keiki a ke kanaka hoi, ka mea hiki ole ke hoola mai.
Puka aku no kona ea, a hoi oia i ka lepo; I ua la la no, make kona mau manao.
Pomaikai ka mea, ia ia ke Akua o Iakoba, i kokua nona, Ka mea hoi i hoolana ma Iehova, kona Akua:
Ka Mea nana i hana ka lani a me ka honua, Ka moana hoi, a me na mea a pau iloko ona, Ka Mea i malama mau loa mai i ka oiaio;
Ka Mea i hooponopono i ka poe i hookaumahaia; Ka Mea i haawi mai i ka ai na ka poe pololi. Na Iehova no ka hookuu ana o ka poe paa.
 
Hookaakaa mai no o Iehova i na maka o ka poe makapo; Hoala mai no o Iehova i ka poe kulou, i hookulouia: Aloha mai na hoi o Iehova i ka poe pono.
Malama mai no o Iehova i na malihini, Hoolako hou mai no oia i ka poe makua ole, a me na wahinekanemake; Hookahuli wale oia i ka aoao o ka poe hewa.
10 E noho aupuni no o Iehova, a i ke ao pau ole, O kou Akua hoi, e Ziona, a i na hanauna a pau. E halelu aku oukou ia Iehova.