148
E HALELU aku oukou ia Iehova, E halelu aku oukou ia Iehova, e na mea mai ka lani mai; E halelu aku ia ia ma na wahi kiekie.
E halelu aku ia ia, e kona poe anela a pau; E halelu aku oukou ia ia, e kona mau kaua a pau.
E halelu aku ia ia, o ka la, a me ka mahina; E halelu aku ia ia, e na hoku malamalama a pau.
E halelu aku ia ia, e ka lani o na lani, E oukou hoi, na wai maluna o ka lani.
E halelu aku lakou ia Iehova; No ka mea, kauoha mai la ia, a hanaia iho la lakou.
Ua hookumu paa mai oia ia lakou, a i ka manawa pau ole: Ua haawi mai oe i ka mokuna, aole lakou hele ae ma ia aoao aku.
 
E halelu aku oukou ia Iehova, mai ka honua ae, E na moonui, a me na wahi hohonu a pau:
Ke ahi, ka huahekili, ka hau, a me ka mahu, Ka makani ino, e hooko ana i kana olelo;
Na kuahiwi, me na mauna a pau; Na laau hua, a me na kedera a pau;
10 Na holoholona hihiu, a me na holoholona laka a pau; Na mea kolo, a me na manu lele;
11 Na'lii o ka honua, a me na lahuikanaka a pau; Na kaukaualii, a me na lunakanawai a pau o ka honua;
12 Na kanaka opiopio, a me na kaikamahine; Ka poe kahiko, a me na keiki;
 
13 E halelu aku lakou i ka inoa o Iehova; No ka mea, o kona inoa wale no ka i hookiekieia: Ua kiekie hoi kona nani maluna o ka honua a me ka lani.
14 Ua hookiekie oia i ka pepeiaohao o kona poe kanaka, Oia ka nani o kona poe haipule a pau; O na mamo hoi o ka Iseraela, He poe kanaka e noho kokoke ana ia ia. E halelu aku oukou ia Iehova.