150
E HALELU aku oukou ia Iehova: E halelu aku i ke Akua, ma kona wahi hoano; E halelu aku ia ia, ma ke aouli o kona hanohano.
E halelu aku ia ia, no kana mau hana mana; E halelu aku ia ia, e like me ka manomano o kona nui;
 
E halelu aku ia ia, me ke kani ana o ka pu; E halelu aku ia ia, me ka Violaumi a me ka Lira;
E halelu aku ia ia, me ka pahukani, a me ka haa ana; E halelu aku ia ia, me ka pahu kaula, a me ka ohe.
E halelu aku ia ia, me na kimebala kani nui; E halelu aku ia ia, me na kimebala kani kiekie.
E halelu aku ia Iehova, na mea hanu a pau; E halelu aku oukou ia Iehova.