60
Aw Khawssa, kaimih ve ni qoek khqi hawh tiksaw, kaimih ak khan awh nak kaw so hawh hy; nak kaw so hawh nawh - nim thawh tlaih lah! Nang ing qam ce thloek tiksaw can sak thulh hawh hyk ti; ak kqek khqi ve cawng tlaih lah, tlai nyk nyk hy. Nak thlangkhqi ce kawboet kyinaak ni huh sak khqi tiksaw; misur tui ni awk sak khqi nawh kami ceh am thym voel hy. Cehlai, nang anik kqihkhqi aham taw, hizan ce hak zoek tiksaw li ce dan khoep hy. Nak tang kut ing ni hul khqi nawhtaw ni thaawng khqi lah, na lungnaak thlangkhqi loet na u seh. Khawsa ing a hun ciim awhkawng: “Noengnaak ing Shechem ce cun kawng nyng saw Succoth tuikaw ce tah vang. Gilead ve kai a koe ni, Monasseh awm kai a koe ni; Ephraim ve ka thi lumyk na awm nawh, Judah ve ka sawnghqawl na awm hy. Moab ve kang silh qunaak beihthuk na awm nawh, Edom ak khan awh ka khawmyk khawng nyng saw; Philistia qam khan awh noengnaak ing khy nyng,” tihy. U ing nu khawk bau cak na anik ceh pyi kaw? U ing nu Edom na ani sawi kaw? 10 Aw Khawsa, nang ing ni qoek khqi nawh ka qaalkapkhqi mi am cet haih voel hyk ti ka ti my? 11 Qalkap tuknaak thai aham bawngnaak ni pe lah, kawtih thlanghqing ak bawngnaak taw a phi am awm hy. 12 Khawsa ing ni noengnaak ce ka mi huh hly, anih ing ni qaalkhqi ce a khaw ing a leh hly.