121
Hana kawng nu kai anik bawmkung a law lah kaw? Ti nyng tlang benna mik hak dai nyng – Kai anik bawmkung taw dek ingkaw khan ak saikung, Bawipa venna kawng ni a law. Anih ing na khaw ce am ning bah sak kawmsaw – nang anik khoemkung ce am ngam tikaw; oeih, Israel ak khoemkung ce am ngam kawmsaw ip awm am ip kaw. Bawipa ing nang ce ni qeh hy – Bawipa taw nak tang ben awh nang anik chungkung na awm hy; khawnghyp awh khawmik ing amni eng kawmsaw, khawmthan awh pihla ing amni eng bai kaw. Bawipa ing nganbawh soepkep khui awhkawng ni khoem kawmsaw – na hqingnaak ce khoem law kaw; Bawipa ing na lawnaak ingkaw na cehnaak boeih awh tuh kawng kumqui dy ni qeh loet kaw.