^
1 Tesalonaika
Pol hêv lamavi
Pol lamavi hathak avômalô Tesalonaika iniŋ êvhaviŋ
Pol anêŋ ku takatu ba bôk hadum hêk Tesalonaika
Pol lahiki ek ênjê avômalô Tesalonaika
Pol hêv Timoti hi Tesalonaika
Timoti hêv Pol thêvô hathak Tesalonaika iniŋ êvhaviŋ
Pol hateŋ mek hathak avômalô Tesalonaika
Nasopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ
Alalô leŋiŋimbiŋ avômalô
Waklavôŋ Yisu endelêm
Nôpôpêk am ek Anyô Bêŋ anêŋ endelêm
Ŋê êvhaviŋ iniŋ loŋôndê nesopa