2
Nodaŋô katô ba nosopa!
Aêŋ ba alalô nadaŋô nôm takatu ba bôk alaŋô yôv ek miŋ natôm yeŋ atu ba lovak hayuv vôkê ami. * Gal 3:19Ma abô takatu ba hale anêŋ aŋela veŋiŋbôlêk ba enaŋ intu bôk hik anôŋ yôv. Sêbôk ma avômalô miŋ elaŋô abô êŋ ami ba leŋôndôŋ kôtôŋ ba bôk ewa iniŋ vuli kambom êŋ yôv. * Hib 10:29; 12:25Ma lêk Anyô Bêŋ da halôk ba halêm pik ba hanaŋ bêŋ nena tem alalô naja bulubiŋ. Ma avômalô bôk elaŋô ba esopa ma alalô ayê nena abô avanôŋ. Aêŋ ba anyô te havôliŋ dôm hadêŋ alalôaniŋ bulubiŋ bêŋ atu ma ôpêŋ miŋ hatôm êsôv ênjêk vovaŋ êŋ ami ma mi. * Mak 16:20; 1Ko 12:4,11Ma Wapômbêŋ da hadum lavôŋiŋ lo nômbithi ma ku lôkmaŋgiŋ lomaloma. Ma hêv Lovak Matheŋ ek injik nôm mavi lomaloma sam êndêŋ avômalô hatôm Anyô Bêŋ anêŋ lahaviŋ ek injik thô nena abô avanôŋ.
Yisu hatôm alalô ŋê pik
Yêlô anaŋ hathak pik lukmuk atu ba tem êlêm. Ma Wapômbêŋ miŋ hatak aŋela ek neyabiŋ pik lukmuk êŋ ami. Bôk hanaŋ hêk kapya nena,
“Yêlô avômalô pik ma nôm oyaŋ.
Ma doŋtom O Wapômbêŋ ma hothak lemhabi yêlô
lôk lemhaviŋ ba hoyabiŋ anyô anêŋ nakaduŋ mavi.
Ma hotak yani hamô aŋela vibiŋ vauna,
ma hopesaŋ yani hatôm anyô bêŋ ba hôêv athêŋ bêŋ lôk deda lôkmaŋgiŋ hadêŋ yani,
ma hotak nômkama lôkthô hamô yani vakapô vibiŋ.” Kapya Yeŋ 8:4-6
Wapômbêŋ hatak nômkama lôkthô hamô yani vakapô vibiŋ. Ba nômlate miŋ hamô vuliŋ ek yani ami. Ma doŋtom miŋ hayabiŋ nômkama sapêŋ ami denaŋ. * Plp 2:8-9Ma hadum ba Yisu intu yaôna lôk ek aŋela vauna ek Wapômbêŋ nêm anêŋ wapôm êndêŋ alalô esak yani anêŋ ŋama. Yani hawa vovaŋ ba hama ek nêm avômalô lôkthô sa. Ma lêk hawa athêŋ bêŋ lôk deda lôkmaŋgiŋ.
10 Ma Wapômbêŋ hapesaŋ nômkama lôkthô ba hêv lôkmala hadêŋ sapêŋ. Yani hadum anêŋ ku thêthôŋ ba Yisu habitak anyô vovak laik môŋ anôŋ ek enja vovaŋ ek nêm avômalô lôkthô bulubiŋ ek endom avômalô ba ini ek neja lôkmala lôkmaŋgiŋ. Aêŋ ba Yisu anêŋ ku êŋ bôk hayô uŋlôv yôv. 11  * Mat 25:40Ba intu Yisu atu ba hadum ba avômalô ibitak matheŋ ma yani lôk avômalô takêŋ lêk ibitak ôdôŋ doŋtom. Aêŋ ba yani miŋ mama ek endam i nena iviyaŋ lo livi ami 12 ma hanaŋ nena,
“Tem yandam anêm athêŋ êndêŋ yenaŋ aiyaŋ thêlô,
ma tem yambô anêm athêŋ êmô avômalô êvhaviŋ malêvôŋ.” Kapya Yeŋ 22:22
13 Ma abô yaŋ hanaŋ nena,
“Tem yanêmimbiŋ Wapômbêŋ.” Aisaia 8:17
Ma abô te hanaŋ nena,
“Yêlô lôk avômena takatu ba Wapômbêŋ bôk hêv yôv hadêŋ ya êntêk.” Aisaia 8:18
14-15  * 1Jon 3:8; ALK 12:10Avômena takêŋ ma iniŋ leŋviŋkupik lôk thalaleŋ hamô. Ba thêlô êkô ek nema ba êmô hatôm ŋê ekak veŋiŋ lo baheŋiŋ lusu wak nômbêŋ intu sapêŋ. Aêŋ ba Yisu êntêk habitak hatôm thêlôda ek ema ek imbuliŋ Sadaŋ, ôpatu ba havaloŋ ŋama anêŋ lôklokwaŋ lôk epole yak êŋ vê ênjêk avômalô. 16 Ma miŋ hêv aŋela sa ami. Mi. Hêv Ablaham anêŋ limi sa. 17 Ba intu Wapômbêŋ hapesaŋ Yisu êntêk êŋ hatôm iviyaŋ anôŋ ek imbitak êtôm avômalô iniŋ anyô bêŋ habôk da. Yani lahiki ba havaloŋ anêŋ ku loŋ ek indum Wapômbêŋ anêŋ ku ek nêm avômalô iniŋ kambom vê. 18 Ma Sadaŋ êŋ bôk halôk yani la ba hawa vovaŋ. Aêŋ ba tem nêm avômalô takatu ba Sadaŋ halôk leŋiŋ sa aêŋ iyom.

*2:2: Gal 3:19

*2:3: Hib 10:29; 12:25

*2:4: Mak 16:20; 1Ko 12:4,11

*2:9: Plp 2:8-9

*2:11: Mat 25:40

*2:14-15: 1Jon 3:8; ALK 12:10