5
Sêbôk aleba lêk ma Wapômbêŋ da hathak halam anyô pik te ek imbitak anyô bêŋ habôk da. Hatak yani ek imiŋ malêvôŋ ek avômalô pik lôk Wapômbêŋ. Ba intu habôk avômalô iniŋ da êv leŋiŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ lôk da êv iniŋ kambom vê. Thêlô ma ŋê pik ba eyala nena alalô sapêŋ ma hatôm doŋtom iyom ba vau hakalabu alalô siŋ. Aêŋ ba intu thêlô leŋiŋhiki hathak alalô atu ba auk mi lôk aveŋ mayaliv. * Wkp 9:7; 16:6Yanida ma anyô hadum kambom hatôm alalô sapêŋ. Ba intu yani hathak habôk da ek yanida anêŋ kambom lôk habôk da hathak avômalô lôkthô iniŋ kambom.
* Kis 28:1Ma anyô te miŋ hawa ku lôk athêŋ êŋ hatôm yanida anêŋ lahaviŋ ami. Mi. Wapômbêŋ da endam êtôm atu ba halam Alon am. Ma Kilisi aêŋ iyom. Yani miŋ hawa athêŋ anyô bêŋ habôk da hathak yanida anêŋ lahaviŋ ami. Mi. Wapômbêŋ hanaŋ hadêŋ yani nena,
“O ma yenaŋ okna,
lêk êntêk ma yahabitak lemambô.” Kapya Yeŋ 2:7
* Hib 6:20; 7:1Ma hanaŋ hêk buyaŋ aêntêk,
“O ma anyô ômbôk da êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ êtôm Melkisedek.” Kapya Yeŋ 110:4
* Mat 26:36-46Yisu hamô pik ma hateŋ mek hadêŋ Wapômbêŋ atu ba hatôm enja yani vê ênjêk ŋama ba hanaŋ hik ôpêŋ liŋ lôklala lôk mathôk bêŋ. Yani hamô Wapômbêŋ vibiŋ ba intu halaŋô anêŋ abô. * Plp 2:6-8Ondaŋô! Yani ma Wapômbêŋ nakaduŋ. Ma doŋtom hawa vovaŋ ek êndôŋ yani ek esopa lambô. Ôpêŋ hadôŋ yani ba hadum anêŋ ku aleba hayô uŋlôv ba intu hadum ba avômalô takatu ba esopa yani ewa bulubiŋ. 10 Ma Wapômbêŋ halam yani ek imbitak êtôm anyô bêŋ habôk da êtôm Melkisedek.
Miŋ notak unim ôêvhaviŋ ami
11 Abô bêŋ anôŋ hêk ek nanaŋ. Ma doŋtom môlô lêk vau ba unim auk ma thôŋôthôŋ. Aêŋ ba malaiŋ ek nanaŋ abô êŋ anêŋ ôdôŋ bêŋ. 12  * 1Ko 3:1-3Môlô bôk oyalôv yôv ma doŋtom miŋ ubitak kêdôŋwaga ami denaŋ! Ba anyô yaŋ êlêm ek êndôŋ môlô esak loŋbô êtôm ŋê daluk esak Wapômbêŋ anêŋ abô. Môlô unum sum denaŋ ba miŋ hatôm oŋgwaŋ nôm atu ba thekthek ami. 13 Ôpatu ba hanum sum denaŋ, ôpêŋ hatôm amena ba hathôŋ nôm thêthôŋ paliŋ. 14 Ma doŋtom nôm thekthek êŋ ma avômalô bêŋ iniŋ nôm. Wak nômbêŋ intu ma thêlôda nêndôŋ i ek neyala mavi lo kambom.

*5:3: Wkp 9:7; 16:6

*5:4: Kis 28:1

*5:6: Hib 6:20; 7:1

*5:7: Mat 26:36-46

*5:8: Plp 2:6-8

*5:12: 1Ko 3:1-3