4
Wapômbêŋ anêŋ bamtu
Wapômbêŋ bôk habutiŋ abô ek avômalô nimbitak nêyô anêŋ bamtu kapô ba ini. Ma miŋ bôk hapole vê ami. Aêŋ ba alalô nayabiŋ i ek Wapômbêŋ miŋ ênjê nena alalô te intu hamiŋ yaiŋ ami. Ma avômalô doho bôk enaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi hadêŋ alalô hatôm atu ba bôk enaŋ hadêŋ avômalô bôsêbôk. Ma doŋtom thêlô miŋ êvhaviŋ ami. Ba intu abô takatu ba thêlô elaŋô ma miŋ hêv thêlô sa ami. 3-4  * Hib 3:11Wapômbêŋ hapesaŋ pik lo leŋ aleba anêŋ daŋ ma hawa lovak aleba lêk êntêk. Ma hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya bute ma hanaŋ hathak wak te baheŋvi ba lahavuju nena,
“Wak te baheŋvi ba lahavuju êŋ ma Wapômbêŋ hawa lovak hathak anêŋ ku takatu ba hadum.” Môŋ Anôŋ 2:2
Ba alalô takatu ba aêvhaviŋ lêk ayô bamtu êŋ haviŋ hatôm Wapômbêŋ bôk hanaŋ yôv nena,
“Yaleŋmaniŋ ba yahavak balabuŋ nena,
‘Thêlô miŋ hatôm nimbitak nêyô yenaŋ bamtu ami.’ ” Kapya Yeŋ 95:11
* Sng 95:11Avanôŋ! Wapômbêŋ bôk hanaŋ abô atu yôv nena,
“Thêlô miŋ hatôm nimbitak nêyô yenaŋ bamtu ami.”
Avômalô takêŋ bôk elaŋô Abô Mavi ma doŋtom miŋ esopa ami. Ba intu miŋ bôk ibitak êyô bamtu êŋ ami. Ma doŋtom avômalô doho tem nimbitak nêyô loŋ lovak êŋ. Aêŋ ba Wapômbêŋ hatak wak yaŋ ba halam nena “Lêk êntêk”. Josua bôk hama bô ma Wapômbêŋ hêv abô hadêŋ Devit ba hanaŋ,
“Lêk Êntêk holaŋô Wapômbêŋ abôlêk,
ma miŋ ôpôlik ami.” Kapya Yeŋ 95:7-8
* Lo 31:7; Jos 22:4Josua miŋ bôk hêv lovak hadêŋ avômalô takêŋ ami ba intu Wapômbêŋ hanaŋ hathak wak yaŋ ek nêm lovak êndêŋ alalô. Aêŋ ba sonda leŋiŋmavi lêk hayô yôv ek Wapômbêŋ anêŋ avômalô nêmô anêŋ bamtu. 10  * Hib 4:4Ma opalê atu ba habitak hayô Wapômbêŋ anêŋ bamtu êŋ ma yani hawa lovak hathak anêŋ ku hatôm atu ba Wapômbêŋ hadum aêŋ iyom. 11 Aêŋ ba alalô mathalaleŋ ek nambitak nayô bamtu êŋ ek miŋ anyôla esopa limi iniŋ veŋiŋgwam leŋôndôŋ kôtôŋ ba nênêm yak ami.
12  * Ep 6:17; ALK 1:16; 19:13-15Wapômbêŋ anêŋ abô ma lôkmala ba lôklokwaŋ bomaŋ. Ba anêŋ ma, ma ma bomaŋ hamôŋ ek biŋ vovak atu ba ma hêk luvi ek edabêŋ dahô lôk lôkmala ma lokwaŋ lôk tabilôk kisi. Ma hatitiŋ anêm auk lôk kapôlôm ba hayala katô anôŋ. 13 Nômlate hamô pik êntêk êŋ miŋ hatôm imbuŋ i ênjêk Wapômbêŋ ma ami. Nôm takatu ba havuŋ i, lôkthô tem nimbitak yaiŋ ba nimiŋ oyaŋ ek nindum abô esak yani.
Yisu ma anyô bêŋ habôk da
14  * Hib 3:1; 10:23Alalôaniŋ anyô bêŋ habôk da bôk hathak ba hi malak leŋ. Yani êŋ intu Yisu, Wapômbêŋ anêŋ namalô. Ba intu êvhaviŋ atu ba alalô anaŋ bêŋ ma nabaloŋ loŋ lôklokwaŋ. 15 Alalôaniŋ anyô bêŋ habôk da bôk êlôk la lôbôlôŋ ek indum kambom lomaloma hatôm êntêk ba alalô. Yani ma kambom mi. Ma doŋtom lahiki hathak alalôaniŋ kambom. 16  * Hib 10:19Ba intu alalô ana bidoŋ ek Wapômbêŋ ma miŋ nakô ami. Ma awa malaiŋ ma tem nêm kapô ek alalô ba napôm wapôm atu ba hêv ek nêm alalô sa.

*4:3-4: Hib 3:11

*4:5: Sng 95:11

*4:8: Lo 31:7; Jos 22:4

*4:10: Hib 4:4

*4:12: Ep 6:17; ALK 1:16; 19:13-15

*4:14: Hib 3:1; 10:23

*4:16: Hib 10:19